Zgłoszenie pracy na Aukcję

VI edycja Charytatywnej Aukcji Sztuki Refugees Welcome odbędzie się w niedzielę 15 maja 2022 roku. Organizują ją Fundacja Ocalenie i Muzeum Sztuki Nowoczesnej więcej.

Wyboru dzieł na aukcję i wystawę przedaukcyjną dokonuje kurator Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Dochód ze sprzedaży dzieł przekazany będzie na utrzymanie dwóch programów Fundacji: Refugees Welcome, łączącego uchodźców z warszawiakami, którzy chcą z nimi dzielić swój dom oraz Centrum Pomocy Cudzoziemcom – więcej.

 

Dziękujemy za chęć przekazania swojej pracy na aukcję! Uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego.

 

  Dane kontaktowe
  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej pracę*

  E-mail*

  Telefon


  Opis dzieła do katalogu

  Imię i nazwisko autora lub autorki pracy*

  Tytuł dzieła*

  Rok powstania pracy*

  Rodzaj podłoża, na którym praca została wykonana*

  Technika wykonania pracy*

  Wymiary bez oprawy (pion x poziom w cm)*

  Wymiary w oprawie (pion x poziom w cm), jeśli praca jest już oprawiona

  Sygnatura*
  Praca jest sygnowanaPraca nie jest sygnowana
  Jeśli praca jest sygnowana, treść sygnatury i jej umiejscowienie

  Certyfikat autentyczności*
  Do pracy dołączony jest certyfikat autentycznościDo pracy nie jest dołączony certyfikat autentyczności

  Jeśli praca była wystawiana, nazwy, miejsca i daty wystaw

  Prosimy załączyć fotografie pracy o wadze do 5 MB. Dzieła będą dodatkowo fotografowane w studio na potrzeby katalogu aukcji.  Dodatkowe informacje na temat dzieła

  Stan pracy*

  Odbiór pracy*
  Prosimy podać adres odbioru pracy i kiedy praca będzie gotowa do przekazania.

  Inne istotne informacje nt. pracy i uwagi


  Umowa lub pełnomocnictwo

  Przekazanie dzieła na aukcję potwierdzane jest odpowiednim dokumentem, podpisywanym przez osobę oddającą pracę i Fundację Ocalenie.
  W poprzednich latach dzieła przekazywane były Fundacji jako darowizny. Jednak pandemia dotknęła też niektórych artystów i artystki. Dlatego zaproponowaliśmy dzielenie się zyskiem ze sprzedaży dzieła z osobą je przekazującą, jeśli ma taką potrzebę.

  Dzieło przekazać można na dwa sposoby, do wyboru przez osobę przekazującą dzieło:
  a) jako darowiznę na rzecz Fundacji. W takim wypadku podpisywana jest umowa darowizny dzieła. Praca przechodzi na własność Fundacji. Artysta może odliczyć sobie swoją darowiznę na rzecz Fundacji od podatku. - przykład umowy do pobrania
  b) za 25% wylicytowanej ceny dzieła. Pozostałe 75% ceny przekazywane jest jako darowizna na rzecz Fundacji. W takim wypadku podpisywane jest pełnomocnictwo dla Fundacji do wystawienia dzieła na aukcji. Artysta otrzymuje zapłatę, od której musi zapłacić stosowne podatki. - przykład pełnomocnictwa do pobrania

  Prosimy o zapoznanie się z załączonymi wzorami dokumentów i informację w jaki sposób chciałby Pan/Pani przekazać dzieło:*

  W przypadku niesprzedania się dzieła na aukcji:*

  Wartość dzieła
  W przypadku przekazania dzieła jako darowizny, kwota ta wpisana będzie do umowy jako wartość darowizny rzeczowej.

  Uwagi do umowy lub pełnomocnictwa

  Dane do umowy lub pełnomocnictwa

  Imię i nazwisko lub nazwa firmy*

  Adres zamieszkania lub siedziby firmy*

  Numer PESEL lub NIP*

  Dowód osobisty lub REGON*

  W przypadku przekazania dzieła za 25% wylicytowanej ceny, numer konta, na który ma zostać przekazana płatność:

  Wypełnienie i przesłanie formularza jest równoznaczne z:
  a) oświadczeniem, że jest się właścicielem/lką zgłaszanego dzieła oraz iż według swojej najlepszej wiedzy, własność ani możliwość rozporządzania własnością dzieła nie jest ograniczona żadnym prawem rzeczowym, ani żadnym innym prawem osoby trzeciej, a dzieło nie jest przedmiotem jakiegokolwiek postępowania sądowego czy administracyjnego.
  b) wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych przez Fundację Ocalenie w celu obsługi procesu rejestracji prac na Aukcję Charytatywną Refugees Welcome 2021. Wypełniając i przesyłając formularz oświadcza Pani/Pan, że podaje Pani/Pan dane dobrowolnie, oraz że są one zgodne z prawdą. Oświadcza Pani/Pan także, że zapoznał/a się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o sposobach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących mi prawach.

   


  Dochód z aukcji przekazany jest na utrzymanie 2 programów Fundacji Ocalenie:
  Refugees Welcome Polska łączy warszawiaków, którzy mają wolny pokój w swoim domu z uchodźcami, którzy go potrzebują. W ten sposób pomaga znaleźć dach nad głową, ale nie tylko – równocześnie otwiera drogę do integracji, wzajemnego poznania i przełamywania stereotypów – bo wspólny dach otwiera wiele drzwi. Misją programu jest wspólne tworzenie nowej kultury powitania. Program utrzymywany jest w całości z dochodu uzyskanego z charytatywnej Aukcji Sztuki Refugees Welcome oraz darowizn osób indywidualnych.

  Centrum Pomocy Cudzoziemcom to miejsce niezwykłe na mapie Warszawy. Jego pracownicy pracownicy pochodzą z 6 krajów i posługują się 11 językami. Pomagają obcokrajowcom w poszukiwaniu pracy i mieszkania, oferują pomoc prawną i psychologiczną oraz wspierają w innych problemach dnia codziennego. Co roku z pomocy CPC korzysta ok. 2 000 osób. Ponad 1 000 obcokrajowców uczy się języka polskiego na darmowych kursach Fundacji. W czasie pandemii Centrum działa zdalnie. Prowadzi też serwis informacyjny nt. sytuacji epidemicznej w 9 językach.

   

  Przeczytaj podsumowanie roku 2020 Fundacji Ocalenie i dowiedz się, co udało nam się zrobić w zeszłym roku między innymi dzięki Aukcji!