Charytatywna aukcja sztuki

 

 

Mamy zaszczyt zaprosić na 4. edycję charytatywnej Aukcji Sztuki Refugees Welcome, która odbędzie się 13 września. To specjalna, epidemiczna edycja aukcji online. Organizuje ją Fundacja Ocalenie i Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

W tym roku aukcja odbędzie się już po raz czwarty. W poprzednim roku udało się zebrać ponad 200 tys. złotych, a cały dochód przeznaczony został na wsparcie uchodźców mieszkających w Polsce. Tak będzie i tym razem. W czasie pandemii  potrzeby migrantek i migrantów są jeszcze większe niż dotychczas.

Aukcja odbędzie się w niedzielę, 13 września o godz. 17.00 i poprzedzona zostanie wystawą licytowanych prac, która będzie miała miejsce w siedzibie Muzeum przy ul. Pańskiej 3 w dniach 7-13 września. Ze względu na sytuację epidemiczną aukcja prowadzona będzie online. Jej katalog opublikowany zostanie w sierpniu.

Aukcja Refugees Welcome angażuje artystów, kolekcjonerów i wolontariuszy na rzecz uchodźców. To wyjątkowy przykład solidarności międzyludzkiej w trudnym czasie pandemii. Udowadnia, że chcemy robić coś dla innych. A dzięki aukcji możemy to robić w wyjątkowy sposób. Wspólnie budujemy nową kulturę gościnności.

 

Swój udział w wydarzeniu zapowiedziało już 50 polskich i zagranicznych artystów i artystek:
Paweł Althamer, Babi Badalov, Basia Bańda, Bownik, Agnieszka Brzeżańska, Magda Buczek, Miriam Cahn, Ewa Ciepielewska, Martyna Czech, Rafał Dominik, Jakub Gliński, Zuzanna Golińska, Zuzanna Hertzberg, Magdalena Karpińska, Tomasz Kowalski, Dominika Kowynia, Robert Kuśmirowski, Diana Lelonek, Honorata Martin, Agnieszka Mastalerz, Olga Micińska, Rafał Milach, Monika Misztal, Magdalena Moskwa, Marta Nadolle, Anna Niesterowicz, Dominika Olszowy, Witek Orski, Sławomir Pawszak, Igor Pisuk, Joanna Piotrowska, Katarzyna Przezwańska, Wojciech Puś, Karol Radziszewski, Joanna Rajkowska, Tadeusz Rolke, Filipka Rutkowska, Daniel Rycharski, Mateusz Sarzyński, Maciej Sieńczyk, Slaves & Tatars, Agata Słowak, Marek Sobczyk, Magdalena Starska, Radek Szlaga, Iza Tarasewicz, Artur Żmijewski, Konrad Żukowski, Paweł Żukowski.

 

Zapraszamy do dołączenia do wydarzenia na Facebooku – prezentujemy tam dzieła, które przekazano na aukcję. Pełen katalog dostępny będzie w połowie sierpnia.

 

Cały dochód z aukcji przekazany będzie na utrzymanie 2 programów Fundacji Ocalenie:

Refugees Welcome Polska łączy warszawiaków, którzy mają wolny pokój w swoim domu z uchodźcami, którzy go potrzebują. W ten sposób pomaga znaleźć dach nad głową, ale nie tylko – równocześnie otwiera drogę do integracji, wzajemnego poznania i przełamywania stereotypów – bo wspólny dach otwiera wiele drzwi. Misją programu jest wspólne tworzenie nowej kultury powitania. Program utrzymywany jest w całości z dochodu uzyskanego z charytatywnej Aukcji Sztuki Refugees Welcome oraz darowizn osób indywidualnych.

Centrum Pomocy Cudzoziemcom to miejsce niezwykłe na mapie Warszawy. Jego pracownicy pracownicy pochodzą z 6 krajów i posługują się 11 językami. Pomagają obcokrajowcom w poszukiwaniu pracy i mieszkania, oferują pomoc prawną i psychologiczną oraz wspierają w innych problemach dnia codziennego. Co roku z pomocy CPC korzysta ok. 2 000 osób. Ponad 1 000 obcokrajowców uczy się języka polskiego na darmowych kursach Fundacji. W czasie pandemii Centrum działa zdalnie. Prowadzi też serwis informacyjny nt. sytuacji epidemicznej w 9 językach.

 

Organizatorami aukcji są Fundacja Ocalenie i Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Głównym partnerem jest Towarzystwo Przyjaciół Muzeum

 

 

 

 

 

 

We are pleased to invite you to the 4th Refugees Welcome Charity Art Auction, taking place on September 13th. This special Covid-19 edition will be held online. It is organised by Ocalenie Foundation and the Museum of Modern Art in Warsaw.

This year will mark the fourth edition of the auction. In 2019 we managed to raise over two hundred thousand zlotys to support refugees living in Poland. Throughout the years, our aim has remained the same however the needs of immigrants have grown exponentially during the pandemic.

The auction will take place on Sunday, September 13th at 5pm. All works will be exhibited prior to the auction at the Museum of Modern Art in Warsaw at Pańska 3, between September 7th and 13th. Due to the epidemiological situation, the sale will be held online. A catalogue will be published in August.

The Refugees Welcome Auction brings together artists, collectors and volunteers, all united by the common goal of helping refugees. This special demonstration of solidarity becomes even more poignant in the difficult times of the pandemic. It proves we are determined to help and the auction offers us a unique way of doing so. Together we are building a new culture of hospitality.

 

Fifty prominent Polish and international artists have confirmed their participation:
Paweł Althamer, Babi Badalov, Basia Bańda, Bownik, Agnieszka Brzeżańska, Magda Buczek, Miriam Cahn, Ewa Ciepielewska, Martyna Czech, Rafał Dominik, Jakub Gliński, Zuzanna Golińska, Zuzanna Hertzberg, Magdalena Karpińska, Tomasz Kowalski, Dominika Kowynia, Robert Kuśmirowski, Diana Lelonek, Honorata Martin, Agnieszka Mastalerz, Olga Micińska, Rafał Milach, Monika Misztal, Magdalena Moskwa, Marta Nadolle, Anna Niesterowicz, Dominika Olszowy, Witek Orski, Sławomir Pawszak, Igor Pisuk, Joanna Piotrowska, Katarzyna Przezwańska, Wojciech Puś, Karol Radziszewski, Joanna Rajkowska, Tadeusz Rolke, Filipka Rutkowska, Daniel Rycharski, Mateusz Sarzyński, Maciej Sieńczyk, Slaves & Tatars, Agata Słowak, Marek Sobczyk, Magdalena Starska, Radek Szlaga, Iza Tarasewicz, Artur Żmijewski, Konrad Żukowski, Paweł Żukowski.

Join our event on Facebook to see works

 

All proceeds will be donated towards supporting two programmes of Ocalenie Foundation:

Refugees Welcome Polska connects people who live in Warsaw and have a spare room with refugees who need  accommodation. This way, not only is the programme aimed at finding housing but also paves the way towards integration, experience sharing and stereotype breaking. The mission of the programme is to create a new culture of hospitality. It is funded by the proceeds from the Refugees Welcome Charity Auction and by individual donors.

Help Centre for Foreigners is a unique place in Warsaw. Its employees come from six different countries and speak eleven languages. The Centre helps foreigners find employment and accommodation, offers legal and psychological aid and supports them in various daily struggles. The Centre succours around two thousand people a year. Furthermore, over a thousand foreigners attend the Foundation’s free Polish lessons. During the pandemic, the Centre operates online. It also provides up-to-date epidemiological information in nine languages.

 

The auction is organised by Ocalenie Foundation and the Museum of Modern Art in Warsaw. The main partner is Friends of the Museum of Modern Art in Warsaw.

 

 

 

Download a press release